Veelgestelde vragen

Staat je vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Neem contact met ons op zodat we je vraag kunnen beantwoorden.

Spell-it is een online, adaptief oefenprogramma voor spelling, waarbij elke leerling ‘op maat’ kan oefenen. Het spellingaanbod bestaat uit vier levels die doorlopen kunnen worden; van de basis van klankzuivere woorden van groep 3 tot en met de weetwoorden van groep 7 en 8.

Starten met Spell-it is heel eenvoudig: Begin met een stappentoets en Spell-it zet de eerste stappen voor het jungle-avontuur klaar. Leerlingen doorlopen alleen de stappen waarvoor nog oefening nodig is. Vervolgens kan er geoefend worden op drie verschillende niveaus. Dat maakt differentiëren eenvoudig.

Spell-it biedt naast het online oefenen de mogelijkheid om met gevarieerde werkvormen op papier te oefenen. Vanuit elke stap zijn extra oefeningen op klank-, woord-, zins- en tekstniveau te downloaden en kan er fysiek geoefend worden. Zo biedt Spell-it de ideale combinatie van typen en schrijven.


NIEUW: 

Vanaf januari 2024 kan Spell-it gebruikt worden bij diverse spellingmethodes. Heel eenvoudig kunnen de stappen per groep worden gekopieerd voor de volgende methodes: 

Taal Actief, versie 5: groep 4, 5, 6, 7, 8

Staal Spelling: groep 4, 5, 6, 7

PIT Plezier in Taal: groep 4, 5, 6 

Nieuw Nederlands: groep 4, 5, 6


Tegen een meerprijs van 50 Euro is extra materiaal te bestellen. U krijgt dan een overzicht van de stappen per groep en hoe deze verdeeld zijn over de levels. 

Spell-it is geschikt voor iedere leerling in het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs. Het programma is universeel in te zetten bij elke spellingmethode. Spell-it biedt zelfs de mogelijkheid om aan te sluiten bij een aantal spellingmethodes: Voor Staal en Taal Actief 5 is er een passend aanbod voor de groepen 4 t/m 8 beschikbaar. 

 

Oefenen met Spell-it is leerzaam voor de gemiddelde speller, de betere speller, maar is vooral zeer geschikt voor leerlingen met (ernstige) spellings- en leesproblemen of dyslexie.

 

Spell-it kan geheel automatisch doorlopen worden, wat het programma zeer geschikt maakt om thuis te oefenen. Het is ook mogelijk om het programma volledig ‘op maat’ in te zetten op school of binnen de behandelpraktijk.

Spell-it heeft als doel het automatiseren van lezen en spellen van woorden met woordspecifieke kenmerken door veelzijdige oefening én herhaling op maat. Het doel is dus niet het aanleren van spellingregels. Door gestructureerd te oefenen en te herhalen, wordt de spellingkennis uitgebreid op vier levels en drie niveaus.

Met Spell-it kan het gehele onderwijsaanbod worden doorlopen, van klankzuivere woorden tot weetwoorden. Spell-it houdt precies bij welke woorden al goed gespeld worden en wat er nog herhaald moet worden. Is er voldoende geoefend met de woorden van één stap? Doe dan het dictee en Spell-it brengt de leerling naar de volgende stap. De leerling boekt op een hele gestructureerde wijze vooruitgang. Deze vooruitgang wordt op diverse manieren zichtbaar gemaakt.

Er wordt niet alleen geoefend met woorden, maar óók met zinnen en verhalen. Zo wordt de opgebouwde kennis stevig verankerd in het geheugen. Leerlingen boeken vooruitgang in de spellingkennis van geïsoleerde woorden, maar leren binnen het programma die kennis ook toe te passen in zinnen en teksten.

De leerling krijgt na een oefening ook feedback. Spell-it geeft een overzicht van welke woorden goed zijn getypt, welke woorden nog geoefend moeten worden én bij welke woorden er nog gespiekt is. 

• In Spellit zorgt het ‘direct-goed’ principe voor het inprenten van goede woordbeelden in het geheugen. Leerlingen worden dus niet geconfronteerd met foute woordbeelden.


• In plaats van het foute woordbeeld krijgt de leerling bij de klankgroepwoorden een hint voor de juiste toepassing.

 

• Spell-it biedt de ideale combinatie van online oefenen én schrijven op papier.

 

• Er is aandacht voor de transfer naar schrijven op woord-, zins- én tekstniveau.

 

• Spell-it is uniek omdat het programma zowel op alle ondersteuningsniveaus in het onderwijs ingezet kan worden, maar ook in de thuissituatie.

 

• De unieke jungle-omgeving met metaforen biedy inspiratie om leerlingen te coachen en te ontdekken ‘ wat werkt’. Hoe lukte het jou om goede paadjes te maken voor deze woorden? Welke hobbels kwam je tegen en wat heb je nodig om jouw route te kunnen vervolgen?

Spell-it is gebaseerd op evidence en practice based leer- en instructieprincipes:

Op maat:

Spell-it biedt een oefenprogramma op maat. Leerlingen oefenen op instructieniveau (Haelermans & Ghysels, 20) en doen succeservaringen op met spelling. Woorden worden ‘veilig ingeprent’, waardoor het woordenlexicon wordt uitgebreid met correcte woordbeelden.

 

Visueel en auditief dictee:

Het oefenen met visueel dictee blijkt tot duurzame spellingresultaten te leiden (Bosman, Hell, Harbers, & Voorzee, 2000; Hell, Bosman, & Bartelings, 2003; van Daal & van der Leij, 1992). Spell-it biedt visuele dictees op diverse manieren aan. Ook in het oefendictee kan nog even ‘gespiekt’ worden. De visuele dictees zijn bedoeld om woorden ‘veilig in te prenten’, zodat leerlingen zich ontwikkelen ot competente en succesvolle leerders. In het onderwijs wordt de uitdrukking ‘Van je fouten kun je leren’… Voor spelling en spellingzwakke leerlingen geldt echter: ‘Van fouten leer je fouten maken!’ Liever dus een goed voorbeeld en direct goed schrijven of typen, dan tot de conclusie komen dat spelling is iets wat je toch nooit onder de knie krijgt.

 

Gespreide en adaptieve oefening:

Spell-it biedt de mogelijkheid tot gespreide oefening op verschillende oefenmomenten (Haelermans & Ghysles, 2016, Carpenter, Cepeda, Rohrer, Kang, & Pashler, 2012). Woorden worden net zo lang geoefend tot de woorden meerdere keren achter elkaar correct worden getypt. (Deans, 2015, Rea & Modigliani)

 

Effectieve instructieprincipes:

De oefeningen in Spell-it zijn o.a. gebaseerd op effectieve instructieprincipes (Ruijssenaars, 2001). Eérst isoleren, dán herhalen, integreren, consolideren, controleren en generaliseren. Ná het ‘isoleren’ worden er tijdens het oefenen meerdere spellingafspraken door elkaar geoefend.

 

Direct goed:

Bij het oefenen van spelling in Spell-it kunnen geen fouten worden getypt. Zo worden direct de juiste woordbeelden opgeslagen in het brein. Voor leerlingen met dyslexie is dit niet alleen een effectieve manier van oefenen, maar het is ook heel motiverend.

 

Directe feedback:

Spell-it zorgt voor feedback op diverse manieren. Hints, tips, auditieve feedback, visuele feedback én feedback op het resultaat van de geoefende woorden. Na elke oefening is het beheersingspercentage en een analyse zichtbaar.

 

Synchroon schrijven of typen én praten:

Spell-it moedigt leerlingen aan om mee te praten tijdens het typen (McNaughton, Hughes, & Clark, 1994; Schiffelers, Bosman, & Hell, 2002). In de beginfase zullen leerlingen nog klank voor klank meepraten, terwijl de gevorderde speller in klankgroepen mee zal praten. Spellit ondersteunt dit door de klankgroepen te laten zien én horen, zodat er een goed en ‘full cue’ woordbeeld ontstaat

 

Autonome motivatie:

Het leerrendement kan worden vergroot door leerlingen autonome keuzes te laten maken (Deci & Ryan, 2000). Met Spell-it ontdekt de leerling zelf welke oefeningen vooral helpen om de spelling onder de knie te krijgen.  Er kan gekozen worden uit meer dan twintig verschillende oefeningen. Natuurlijk zijn gesprekjes met een leerkracht of begeleider helpend om samen te gaan ontdekken ‘wat werkt’.

 

Afwisselen van online typen & schrijven op papier:

Nadat leerlingen online hebben geoefend, biedt Spell-it de mogelijkheid voor transfer naar schrijven op woord-, zins- en tekstniveau (Bonset & Hoogeveen, 2009). Genereer een werkboek met werkbladen om met de gekozen woorden verder te oefenen.

 

Voldoende herhaling:

Spell-it heeft een grote database met hoogfrequente, niet verwarbare woorden. Er kan net zo lang worden herhaald tot een beheersingspercentage van 80-90% wordt behaald. Juist de herhaling op instructieniveau, met een specifieke selectie oefenwoorden zorgt voor voldoende inprenting en automatisering.

 

Veelzijdige inprenting:

Zien, lezen, luisteren, meepraten, oefenen van typen en schrijven, oefenen op verschillende niveaus zorgt voor het leggen van veelzijdige verbindingen in het geheugen (Daems, 2006, McNaughton, Hughes, & Clark, 1994; Schiffelers, Bosman, & Hell, 2002)

 

Geen verwarbare woorden:

Spell-it maakt gebruik van zorgvuldig geselecteerde database van woorden. Verwarbare woorden worden niet in één woordpakket geoefend, wat zorgt voor ‘veilig inprenten’ en automatiseren. Woorden met de au en de ei worden standaard in het programma aangeboden, maar de ou en ij worden apart aangeboden in de boomhut, het dashboard van de leerling.

 

Bronnen: o.m. Smits & Scheeren, 2017, Rijke Taal, Smits & van Koeven, 2020

Reguliere spellingmethodes bieden in een hoog tempo spellingcategorieën aan, meestal elke week een nieuwe categorie. Het tempo van aanbieden ligt voor deze groep leerlingen te hoog. Daarnaast is er vaak te weinig herhaalde oefening op het juiste niveau.

 

Het aanbod van woorden die reguliere spellingmethodes bieden in de dagelijkse dictees, maar ook de controledictees bevatten vaak heel diverse woorden: laagfrequente woorden, uitzonderingen en/of verwarbare woorden. Leerlingen met automatiseringsproblemen of dyslexie doen daardoor te weinig succeservaringen op met spelling. Ook maken zij in werkboeken en schriften veel fouten. Demotivatie, frustratie en aangeleerde hulpeloosheid ligt op de loer.

 

Spell-it is ontwikkeld om te voorzien in een aanbod wat rekening houdt met de instructiebehoeftes van deze groep leerlingen. Hierdoor is het echter ook geschikt voor de brede groep leerlingen die net wat meer én gerichte oefening nodig heeft om te komen tot geautomatiseerde spelling. De opbouw van oefeningen in Spell-it zorgt voor inprenting van correcte woordbeelden waar kinderen met dyslexie baat bij hebben : 

 

  • oefening op het hoogste instructieniveau (in plaats van frustratieniveau)
  • goede visuele voorbeelden van woorden vóórdat zij die zelf moeten gaan schrijven of typen,
  • duideljke markering van wat er precies wordt geoefend in die woorden,
  • herhaald synchroon typen/schrijven + meepraten (klank voor klank óf klankgroep)
  • oefeningen waarbij zij de woorden direct goed typen,
  • meer herhaling en specifieke oefening om de spelling van woorden te automatiseren,
  • niet méér uitleg en praten over spellingregels, maar vooral oefenen met woorden zodat het brein zelf regels kan ontdekken,
  • succeservaringen bij oefen- en controledictees
  • een zorgvuldig geselecteerde selectie van woorden zónder uitzonderingen en zónder verwarbare woorden om succeservaringen op te doen,
  • een duidelijk overzicht van wat al lukt en wat er nog geoefend moet worden.

Met Spell-it wordt oefenen met spelling een avontuur. Ontdek de stappen met de verrekijker-oefeningen en maak paadjes voor woorden met de schoen-oefeningen. Ontdek zelf welke oefeningen ervoor zorgen dat jij de stap kunt halen.

Oefenen op niveau:

Wil je makkelijk beginnen, dan oefen je eerst op niveau . Hou je van uitdaging? Dan oefen je op niveau ★★★.

Overzicht:

In de vier levels, maar ook in de boomhut kun je precies zien wat je al kan en wat je nog gaat oefenen.

Beloningen:

Met Spell-it verzamel je punten en word je beloond met badges. Ga naar de boomhut en koop in de shop alles wat je nodig hebt voor je reis door de jungle! Elk level levert een diamant op voor het eindspel. Spell-it houdt bij hoeveel woorden je al hebt geoefend. Zo is oefenen met lezen en spelling is niet meer saai! De grootste beloning is natuurlijk dat je ontdekt dat spelling makkelijker wordt én daardoor ook leuker!

Spell-it is goed te gebruiken als u uw kind extra wilt laten oefenen met spelling. Het thuisprogramma genereert de stappen met woorden en oefeningen die precies bij uw kind passen. Uw kind start met een stappentoets van level 1. Op basis daarvan selecteert Spell-it een aantal te oefenen stappen. Elke stap bestaat uit diverse basisoefeningen (verrekijker-oefeningen) waarbij uw kind ontdekt hoe de woorden zijn opgebouwd. Ná de basisoefeningen wordt er geoefend met de spelling (schoenoefeningen). U en uw kind kiezen zelf of er wordt gestart met niveau 1, 2 of 3. U hoeft de spellingregels niet te kennen of uit te leggen. De ankerwoorden, tips, hints en oefeningen geven voldoende houvast om de route door de jungle van woorden te kunnen volgen.

De aanschaf van Spell-it geeft een jaar lang toegang tot de hele jungle met vier levels.

Spell-it kan worden ingezet op elk ondersteuningsniveau. Spell-it voldoet aan de criteria die Dyslexie Centraal stelt aan ondersteuningsniveau 3.

 

Ondersteuningsniveau 1:

Scholen die kiezen voor spellingonderwijs zonder methode kunnen Spell-it als complete methodiek inzetten op zorgniveau 1. Naast het online oefenen, kan er ook functioneel worden geoefend met het schrijven en typen van zinnen en teksten. Dit kan deels in Spell-it en kan worden aangevuld met het (veelvuldig) schrijven en redigeren van teksten n.a.v. projecten en Rijke Taal thema’s.

 

Ondersteuningsniveau 2:

Spellit is geschikt om naast de spellingmethode in de verlengde instructie extra te oefenen met woorden op een passend niveau voor elke leerling. Spell-it biedt mogelijkheden om aan te sluiten bij de spellingmethode van de groep óf om leerlingen te laten oefenen op een eigen instructieniveau.

 

Ondersteuningsniveau 3:

Spell-it kan worden ingezet voor het intensief oefenen met spelling op zorgniveau 3. Na een korte instructie kan de leerling zelfstandig aan de slag in Spell-it met een spellingaanbod op eigen instructieniveau. Er kunnen ook kaartjes met woorden geprint worden om leerlingen in duo’s te laten werken met visuele en auditieve dictees op woord- of zinsniveau. Online, individueel oefenen kan zo worden afgewisseld met samen fysiek oefenen.

In de Spellit-manager is een woordenoverzicht en een uitgebreide foutenanalyse in te zien per leerling.

 

Zorgniveau 4:

Spell-it is geschikt om in te zetten in de behandelprakijk. De behandelaar zet oefeningen op maat klaar voor de leerlingen met ED (ernstige dyslexie). Er kan op elke plek en elk device ingelogd en geoefend worden. In het logboek is plek voor communicatie tussen ouders, zorg en de leerkracht. Het zorgt voor een goede afstemming tussen zorg, ouders en school.

 

Nazorg en eigen leerlijn:

Voor veel scholen is het de vraag hoe leerlingen na een behandeltraject in de zorg weer op een effectieve manier aan de slag kunnen met spelling. Spell-it is zeer geschikt om leerlingen ‘op maat’ verder te laten werken met een eigen spellingprogramma. Er kan gekozen worden voor oefening vanaf één van de vier levels.

Het doorlopen van alle levels biedt een goede basis voor een spellingaanbod tot en met groep 8.

Het is mogelijk om een leerling Spell-it zelfstandig te laten doorlopen. Uit onderzoek blijkt echter dat zeker niet alleen de methode of methodiek ervoor zorgen dat de prestaties verbeteren. De leerkracht doet ertoe en is nog meer de bepalende factor (Hattie, 2009; Hol, de Haan en Kok, 1995; Inspectie, 2007). Een korte directe instructie én samen inoefenen zal leiden tot meer focus tijdens het zelfstandig oefenen én meer effectiviteit. Juist die korte instructie zorgt ervoor dat de eenduidige formuleringen voor spellingafspraken en stappenplannen van de eigen school of spellingmethode kunnen worden geïntroduceerd of herhaald. Op die manier is Spellit universeel, bij elke spellingmethode in te zetten.

 

Voor het instructiemoment kan gebruik gemaakt woorden van de woorden die op de eerste lespagina staan. De uitspraak, betekenis, de klankgroepen kunnen aan bod komen. Ook kunnen er zinnen worden gemaakt met die woorden. Na het instructiemoment kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag.

 

Oefendictees en stapdictees kunnen zelfstandig worden gemaakt, maar ook individueel afgenomen worden. Het is wenselijk om regelmatig te observeren hoe de leerling werkt in het programma en hoe er bijgestuurd kan worden zodat er effectief wordt gewerkt.

De oefeningen in Spell-it sluiten o.a. aan bij effectieve instructieprincipes (Ruijssenaars, 2001)

 

Isoleren/ verkennen

In de zogenaamde ‘verrekijker-oefeningen’ gaat de leerling verkennen wat er wordt geoefend met de woorden van die stap. Hoe zien de woorden eruit? Hoe klinken de woorden? Hoe verdeel je het woord in klankgroepen? Hoe zien de klankgroepen eruit? Wat zijn voorbeeld-woorden? Welke woorden schrijf je net zo? Welke klank komt in elk woord terug?

Daarnaast kan er in twee oefeningen met kleur gemarkeerd worden. Het woord wordt duidelijk in beeld getoond en de leerling kan alle klanken óf de laatste klank van de klankgroep markeren. Spieken op de klankenkaart mág! De Spell-it omgeving kan desgewenst worden ingericht met andere kleuren. Het is overigens niet noodzakelijk om binnen Spellit de kleuren een prominente plek te geven. Deze twee oefeningen kunnen ook worden weggelaten.

 

Oefenen met woorden en zinnen

Na het ‘verkennen’ gaat de leerling aan de slag door effectief te oefenen met de ‘schoenoefeningen’. Met deze oefeningen maak je echte stappen en paadjes in de jungle. Op verschillende manieren wordt er geoefend met visuele en auditieve dictees. Bij een visueel dictee, ziet en hoort de leerling het woord (en een zin). Als er wordt getypt, verdwijnt het woord. Fouten worden niet zichtbaar in Spell-it. Wel krijgt de leering een aantal hints om het woord in één keer goed te kunnen typen.

 

Generaliseren naar zinnen en tekst:

Op de lespagina kunnen de geoefende woorden in zinnen worden geoefend. De transfer naar zinsniveau is van groot belang voor een goede transfer. Het oefenen van zinnen en teksten kan naast online, ook in het te downloaden werkboek geoefend worden.

 

Kompasdictees:

Heeft de leerling diverse ‘schoenoefeningen’ gedaan, dan kan er op twee manieren getoetst worden met twee ‘kompastoetsen’. Eerst kan de oefentoets worden gedaan. Bij de oefentoets mag nog even gespiekt worden. Vindt de leerling dat de woorden nu voldoende beheerst worden, dan kan het stapdictee worden gedaan.

Pas als de leerling zelf denkt dat hij de woorden onder de knie hebt, doe je de ‘kompasdictee. Zijn er voldoende woorden goed getypt (>80%), dan wordt de volgende stap open gezet.

Ouders kunnen een thuisabonnemet aanschaffen voor een kind, of meerdere kinderen. Met een thuisabonnement kan uw kind een jaar lang aan de slag met alle spellinglevels. Het programma wordt volledig automatisch doorlopen. Spell-it neemt uw kind mee op avontuur in de jungle van woorden. De stappentoets bepaalt welke stappen moeten worden geoefend. Door de heldere opbouw van oefeningen krijgt uw kind instructie, oefening én herhaling op maat. Bestellen: www.spellit.nl

NB: De lage introductieprijzen gelden voor de periode dat Spell-it nog getest wordt. De verwachting is dat de testfase in januari 2023 is afgerond. Vanaf dat moment gelden de nieuwe prijzen. 

Kosten thuisabonnement (introductieprijzen in 2022)

1 jaarlicentie

Verlenging 2e jaar

2e account in hetzelfde gezin

45 euro

39 euro

39 euro

Een praktijk of school kan alleéén een organisatie-abonnement aanschaffen, geen thuisabonnement De beheerder of de begeleider kan zelf accounts aanmaken voor een bepaald aantal leerlingen. Hierbij kan gekozen worden voor een standaard te doorlopen programma óf voor een programma op maat waarbij de begeleider zelf de volgorde van de stappen en eventueel het aanbod van woorden zelf bepaalt. Worden er eigen woordenlijsten ingevoerd, dan wordt de selectie van Spell-it voor die leerling overschreven.

 

Zo kan een programma op maat gemaakt worden voor een groepje leerlingen, maar ook voor de specifieke volgorde van een spellingmethode of methodiek.

 

Organisaties hebben de mogelijkheid om in de back-end (Spellit Manager) de voortgang te bekijken. Er kan een woordenoverzicht per stap worden bekeken en de foutenanalyse geeft inzicht in welke fouten een leerling maakt. Dit is per oefening en per woord in te zien. 

 

 

Kosten praktijk- of organisatie-abonnement (prijzen in 2024)

 

 

Behandelpraktijk*

School*

1-10 accounts

219 euro

 –

1-20 accounts

250 euro

 –

1-30 accounts

295 euro

 – 

tot 50 leerlingen

 

350 euro

tot 100 leerlingen

 

450 euro

tot 200 leerlingen 

 

 795 euro

Korting meer scholen in samenwerkingsverband

 

op aanvraag

*Stilzwijgende verlenging, factuur aan het eind van het eerste jaar. Opzegging: minimaal twee maanden voorafgaand aan de verlenging per e-mail.

*Schoolaccount per BRIN-nummer

 

Zie de website www.spellit.nl voor de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden.

Op de pagina Downloads is de meest recente Handleiding van Spell-it te vinden.

Oefenen op een laptop of Chromebook:

Spellit is gebouwd voor het oefenen op een laptop of Chromebook. Het advies is om de Chrome-browser te gebruiken en de spellingcontrole uit te zetten. Zie de Handleiding voor meer informatie. 

 

 

Oefenen op een Ipad of tablet

Oefenen op een Ipad is ook mogelijk via de Chrome-browser (dus níet met Safari!), maar Spellit is geen native App. Er zijn inmiddels zoveel Ipad-versies dat het niet mogelijk is om te garanderen dat Spellit voor elke Ipad of Tablet versie werkt. Daarnaast moeten een aantal instellingen worden uitgezet: gebruik van hoofdletters, Siri, automatisch aanvullen en de spellingcontrole. 

Er hoort een standaard verwerkersovereenkomst bij Spell-it. Hierin wordt beschreven hoe er wordt omgegaan met de AVG- en privacyregels. Deze wordt u op verzoek gemald. Het is niet mogelijk om voor elke school of samenwerkingsverband een aparte verwerkersovereenkomst te sluiten met eigen voorwaarden. 

Indien gewenst, kan Spell-it ook ingezet worden door alias namen te gebruiken en alias e-mailadressen. Op die manier worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen van gebruikers. 

Het is op dit moment (nog) niet mogelijk om een bestaand account van een leerling te verhuizen naar een schoollicentie. Er zijn drie opties: 

1. Maak een nieuw account aan met ‘automatische flow’ voor de leerling en bij de instellingen die levels open die de leerling al heeft afgemaakt. Is de leerling halverwege een level, dan kan een leerkracht of goede speller eventueel 1 of 2 vlaggetjestoetsen doen om zo vlot 5 of 10 stappen te openen. 

2. Maak een nieuw account aan met stappen die passen bij de spellingmethode van de school. Bij de instellingen kan er gekozen worden voor diverse sjablonen met stappen die passen bij Taal Actief 5, Nieuw Nederlands, Staal of PlT. Ook hierbij kunnen levels naar keuze worden opengezet. Er staan veelal twee thema’s of ‘blokken’ in één level. 

3. Maak een nieuw account aan met handmatige stappen. Zet die stappen klaar die de leerling nog moet oefenen. 

Bereid de leerling er op voor dat de gespaarde punten en badges niet kunnen worden meegenomen naar het nieuwe account. Bedenk evt een alternatief, bijvoorbeeld een stickerkaart o.i.d. 

Scholen die gebruik maken van een online platform, zoals bijvoorbeeld Zulu Connect, worden geadviseerd om direct naar de Chromebrowser en naar Spell-it te gaan, in plaats van via Zulu Connect. Dan is dit probleem meestal opgelost.