PRIVACY STATEMENT SPELL-IT®

Versie 1.0 november 2022

PRIVACY STATEMENT

Spell-it® is ontwikkeld door en eigendom van Dyslexiepraktijk Esther Molema (DEM), gevestigd aan de Lamoen 1, 8061 MK te Hasselt, KVK nummer 62989677 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit document kan tevens gebruikt worden als een Verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van het Privacyconvenant Onderwijs. 

Contactgegevens:
https://www.spellit.nl/contact/
Lamoen 1 te Hasselt
+31 6 – 48 129 468

E.Molema is de Functionaris Gegevensbescherming van DEM en is bereikbaar via het contactformulier.

1. Verwerking van persoonsgegevens:
DEM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– geboortedatum kind
– naam en e-mailadres van beheerders (organisatie-abonnement)
– e-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type 

 

2. Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens:
DEM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Uw abonnement te registeren
– Uw vragen via het contactformulier te kunnen beantwoorden
– Data van de resultaten kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het programma, uitsluitend zónder gebruik te maken van persoonsgegevens.

 

3. Bewaartermijn persoonsgegevens
DEM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Gegevens uit contactformulieren: Tot 6 maanden na afloop van het abonnement
– Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt
– Accountgegevens: Tot 6 maanden na afloop van het abonnement.
Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt

 

4. Delen van persoonsgegevens met derden
DEM verstrekt uitsluitend aan de gamedesigner en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
DEM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DEM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar https://www.spellit.nl/contact/
 DEM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

 

7. Beveiliging van persoonsgegevens:
DEM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via https://www.spellit.nl/contact/